Akce Rosické farnosti

Každý 3. pátek v měsíci bude mše svatá pro mládež a po mši svaté bude setkání mládeže na faře v Rosicích Kostelní

Plakát