JÍZDENKA DO NEBE

02.01.2016 08:28

 

Ceny míst:  

I.            třída   - nevinnost nebo pokání.

II.           třída  - pokání a důvěra v Boha - zbožný život ve světě.

III.          třída - zachovávání přikázání - plnění stavovských povinností.

 Upozornění: Cestovní lístek bez razítka milosti posvěcující je neplatný. 

Čas odjezdu: Každou chvíli odjíždí jeden vlak.

Čas příjezdu: Kdy Bůh chce.

Nástupní stanice: Na každém místě.

Lístky vydává jedině Církev a to jen při křtu svatém a ve svaté zpovědi. 

ŠŤASTNOU  CESTU  A  NA SHLEDANOU.

 

Poznámky:

1)           Přepychové vlaky nejezdí.

2)           Malé děti, pokud nedosáhnou užívání rozumu, se přepravují bezplatně, jsou-li členy matky - Církve.

3)           Cestující se upozorňují, aby si nebrali žádných zavazadel, kromě dobrých skutků, pokud nechtějí na předposlední stanici - očistec - zažít nepříjemné zmeškání. 

4)           Cestující mohou přistupovat po celé trati.

5)           Cestující může kdykoliv přestoupit do vyšší třídy, když doplatí rozdíl.                      

Před přestupováním do nižší se každý varuje. Je to životu nebezpečné! 6)  Platnost lístku  je neomezená. Lístek je nepřenosný. Přerušovat cestu se nedoporučuje

                                               

Zpět