Milosrdenství ať je každodenním úsilím, vyzval papež organizátory Svatého roku

28.11.2016 20:33

Vatikán. S radostí vás přijímám v závěru tohoto mimořádného jubilejního roku, abych vám osobně poděkoval za vaši velikou práci, oslovil dnes papež František čtyři sta organizátorů a spolupracovníků, kteří rozhodnou měrou přispěli ke zdárnému průběhu Roku milosrdenství. Do Klementinského sálu Apoštolského paláce se dostavili zástupci Papežské rady pro novou evangelizaci a jiných vatikánských institucí, zejména Vatikánské stráže a švýcarské gardy, ale také představitelé italského ministerstva zahraničí, římské policie, magistrátu hlavního města a kraje Latium.

“Byl to hutný rok, naplněný iniciativami v celé církvi, během kterého jsme mohli zahlédnout plody Božího milosrdenství a dotknout se jich rukama. Na počátku stálo prosté vnuknutí, ale Pán nás vždy překvapuje a přesahuje naše očekávání. Ono původní přání se tak stalo skutečností, kterou jsme mohli ve velké víře a radosti slavit v křesťanských společenstvích rozptýlených po celém světě.“

Kromě snahy oficiálních institucí, které se zasloužily o bezpečnost a organizaci, papež připomenul mnohdy skrytou a tichou práci stovek dobrovolníků. Jak při bilanční tiskové konferenci uvedl arcibiskup Fisichella, v Římě se jich vystřídaly čtyři tisíce. Dorazili ze 36 zemí a nejstaršímu bylo 84 let.

“Chceš-li obdržet milosrdenství, musíš být sám milosrdný“ (sv. Augustin, Promluva 259,3). Kéž tato slova sv. Augustina jsou vám všem útěchou.“

Prožili jsme něco skutečně mimořádného, loučil se Svatý otec s organizátory Roku milosrdenství. Nyní se po nás žádá, aby se milosrdenství stalo trvalým životním stylem každého věřícího. 

(radio Vaticana)

Zpět