Ministrantský den

02.01.2016 08:31

MINISTRANTSKÝ DEN

 

Dne 29. 11. 2015 v Rosicích ministranti pořádali Ministrantský den. Dne se zúčastnily nejen děti rosické farnosti, ale i z okolních farností. Dopoledne i odpoledne bylo naplněno deseti hrami, při kterých děti vyzkoušely svou fyzickou zdatnost a prověřily své znalosti. Všichni soutěžící byli za své výkony odměněni sladkou odměnou. Jménem všech ministrantů děkujeme všem dospělým, kteří se podíleli jakýmkoli způsobem na organizaci ministrantského dne. A protože zájem o tuto akci převýšil naše očekávání, další Ministrantský den se bude konat v letních měsících roku 2016.

Foto

Zpět