Noc kostelů 10.6.2016

07.05.2016 16:00

Zveme vás na 3. ročník Noci kostelů v naší farnosti.

Dopoledne se děti z místní základní školy budou moci seznámit s chrámovým prostorem, liturgickými předměty a dokonce budou mít možnost nahlédnout do varhan.

Přede mší svatou bude program pro rodiny s dětmi, který obsahuje hry a rukodělné práce na téma ‘‘Milosrdenství‘‘.

V 18:00 bude místním duchovním správcem P. Janem Klímou sloužena mše svatá za obyvatele města Rosic. Po mši svaté Vás pan farář za hudebního doprovodu scholy provede kostelem.

Od 20:00 bude koncert, po kterém vyjdeme průvodem se svíčkami ke kapli na Trojici, kde bude adorace při svíčkách, při které bude zpívat Neslovicko-Rosický chrámový sbor zpěvy z Taizé.

Během dne bude otevřena výstava o papeži Františkovi, kde si budete moci přečíst část nějaké jeho knížky.

Zpět