Papež podpořil uruguayskou kampaň za návrat Vánoc

30.11.2016 20:00

Montevideo. Vrátí se do Uruguaye Vánoce? Ve skutečnosti z této nevelké jihoamerické země nikdy nevymizely, byť se slavily v plném létě a třiceti stupních ve stínu. V minulém století však, po oddělení církve od státu, byly v uruguayském občanském kalendáři všechny katolické svátky přejmenovány sekulárními jmény, vysvětluje portálu Terre d´America vikář arcidiecéze Montevideo, o.Daniel Kerber. Ze Svatého týdne se tak stal „Týden turismu“, zatímco Vánoce se úředně nazývaly „Dnem rodiny“.

Uruguayská církev o letošním adventu zahájila kampaň, která by Vánoce opět měla navrátit katolíkům. Její iniciativě osobně požehnal také papež František, jak po návratu z Říma informoval arcibiskup Montevidea, kard. Daniel Sturla. Původní význam Vánoc v zemi, která nezná jejich jméno, má nejprve připomenout novéna před slavností Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Dalším krokem bude vyvěšení látkových transparentů (tzv. balconera) s obrazem Svaté rodiny a nápisem Navidad con Jesús, tedy Vánoce s Ježíšem (foto). Ozdobí průčelí, terasy a okna škol i farností. O třetím adventním víkendu bude uruguayská církev žehnat figurky Ježíšků z domácích jesliček a konečně, o vigilii slavnosti Narození Páně, vyzve rodiny ke společné modlitbě podle knížečky, kterou rozdá do všech domácností. Uruguayští biskupové zároveň žádají farnosti, církevní hnutí, společenství a katolické školy, aby ve vánoční době uskutečnily jeden ze skutků milosrdenství – tedy kupříkladu návštěvu nemocnic, věznic či vánoční pohoštění pro potřebné. 

Zpět