Římský biskup vzdal tradiční hold Neposkvrněnému početí Panny Marie

08.12.2016 19:58

Řím. Španělské náměstí v historickém jádru Říma již od brzkého rána zažívalo tradiční květinový hold Matce Boží, jejíž sochu zde 8. prosince 1857, tedy tři roky po vyhlášení článku víry o neposkvrněném početí Panny Marie papežem Piem IX., vztyčilo 220 římských hasičů. Právě nejstarší člen dnešního hasičského sboru vystupil ráno po výsuvném žebříku požárnického auta, aby mariánské soše zavěsil na pravou paži květinový věnec. S dalšími květinovými dary poté k mariánskému sloupu přicházela procesí z blízké farnosti s. Andrea delle Fratte, suverénního řádu maltézských rytířů, španělského velvyslanectví u Svatého stolce a mnoha dalších občanských sdružení a skupin věřících, které k nohám Nejsvětější Panny přivážely také nemocné a postižené. Vrcholem celého dne pak byl odpolední papežův příjezd – tuto tradici zahájil v roce 1953 papež Pius XII. a pokračovali v ní všichni jeho nástupci. Svatého otce Františka na Španělském náměstí ve čtyři hodiny odpoledne přivítali kardinál vikář Agostino Vallini a primátorka Virginia Raggi. Jako v minulých letech papež František vzdal svůj hold Panně Marii v osobní modlitbě:

Maria, naše Neposkvrněná Matko,
Přicházím k tobě v den tvého svátku
a nepřicházím sám: 
nesu s sebou všechny, které mi svěřil tvůj Syn, 
v tomto městě a na celém světě, 
abys jim požehnala a vysvobodila je z nebezpečí.

Přináším ti, Matko, děti, 
zejména ty osamocené a opuštěné
a proto oklamávané a využívané. 
Přináším ti, Matko, rodiny, 
které svým každodenním a skrytým nasazením
posouvají vpřed život i společnost; 
zejména ty rodiny, které se nejvíce lopotí
s mnoha vnitřními a vnějšími problémy. 
Přináším ti, Matko, všechny pracující, muže i ženy, 
a svěřuji ti zvláště ty, kdo se musejí
potýkat s nedůstojnou prací, 
a ty, kdo ztratili práci anebo ji nemohou nalézt.

Potřebujeme tvůj neposkvrněný pohled, 
abychom opět nalezli schopnost dívat se na lidi a věci
s úctou a uznáním, 
bez sobeckých zájmů či pokrytectví. 
Potřebujeme tvé neposkvrněné srdce, 
abychom milovali nezištně
bez postranních cílů ve snaze o dobro druhých, 
jednoduše a upřímně, bez masek a přetvářek. 
Potřebujeme tvoje neposkvrněné ruce
k něžnému pohlazení
a dotyku Ježíšova těla
v chudých, nemocných a pohrdaných bratřích, 
abychom pozvedali toho, kdo padl, a drželi toho, kdo kolísá. 
Potřebujeme tvoje neposkvrněné nohy
k vykročení vstříc tomu, kdo nedovede učinit první krok, 
a ke hledání těch, kdo jsou sami.

Děkujeme ti, Matko, poněvadž nám ukazuješ, 
že jsi svobodná od každé poskvrny hříchu, 
Ty nám připomínáš, že první ze všeho je Boží milost, 
je láska Ježíše Krista, který za nás dal svůj život, 
je moc Ducha svatého, který všechno obnovuje. 
Učiň ať nepodléháme malomyslnosti, 
ale s důvěrou v tvoji ustavičnou pomoc, 
důsledně usilujeme o obnovu svou, 
tohoto města a celého světa. 
Oroduj za nás, svatá Matko Boží!

Po modlitbě následoval zpěv mariánských litanií. Římský biskup se pak odebral do baziliky Panny Marie Větší, kde setrval v tiché modlitbě před obrazem patronky města Říma Salus Populi Romani. Potom se vrátil zpět do Vatikánu. 

Zpět