Noc kostelů a Festival Rozsvícená Trojice 2017

29.05.2017 17:05

Facebooková stránka akce

 

Program letošní noci kostelů

13:00 až 18:00 kostel sv. Martina otevřený pro Veřejnost
16:00 do 6:00 hod Workshop 
od 18:00 do 19:00 MšE Svatá 
19:00 do 9:00 hod skupinové prohlídky s výkladem 
19:30 do 20:30 Varhanní koncert 
21:00 do 21:30 Lampionový průvod

Vice noci kostelů zde:

Program v Trojici: 
16:00 Otevření kaple Svaté Trojice

21:30 Barokní koncert Duo Abellimento V Alejích baroka

Po skončení koncertu zpěvy Taizé v kapli (Chrámový sbor rosicko-Neslovice)

 

 

 

Vzkaz budoucím generacím

 

Už potřetí rozsvítíme Trojici

   Od pátku 9. do neděle 11. června ožije okolí kaple Nejsvětější Trojice v Rosicích u Brna. O páteční noci se prolne program rosické noci kostelů s třetím ročníkem festivalu Rozsvícená Trojice. Působivým zážitkem pro příchozí budou nasvícené vitráže kostelních oken i noční koncert Dua Abbelimento nazvaný příznačně V alejích baroka neboť se uskuteční v sadu pod barokní kaplí. Závěrečné zklidnění v podobě zpěvů Taizé proběhne v interiéru rekonstruované památky.

   V sobotu 10. 6. po zahájení pouťového turnaje v malé kopané, navštíví návrší peloton cyklistů Na kole dětem v čele s Josefem Zimovčákem a společně s pozvanými hosty odstarují bohatý festivalový program. Mezi 14:00 a 17:00 hodinou na hlavním podiu v ovocném sadu vystoupí dechový a pěvecký soubor žáků ZUŠ Rosice, budou se zde prezentovat aktivity sportovních a volnočasových kroužků, které svým programem doplní žáci rosické základní školy. Vzácnými hosty festivalu, kteří promluví o svém poslání budou pomocný biskup Pavel Konzbul a Jan Veselý ze společnosti Podané ruce.

  Součástí festivalu budou i výtvarné dílny, workshopy, rozhovory s pozvanými řečníky nebo například naučná stezka křížovou cestou, která vysvětlí význam jednotlivých zastavení. V okolí kaple bude umístěno několik zábavných atrakcí pro děti mezi nimiž nebude chybět ani oblíbené svezení na bryčce tažené koňmi, a také bohaté občerstvení. Od pátku se bude pracovat na tvorbě vzkazu budoucím generacím - artefaktu, který se posléze umístí do kopule zrekonstruované lucerny na střeše kapličky. V kapli najdete fotodokumentaci z rekonstrukce a romantické návrší bude skýtat dostatek prostoru k procházkám či relaxaci v horizontálních polohách.

 Zlatými hřebíky sobotního odpoledne bude divadelní představení na chůdách, koncert skupiny The Tap Tap a v případě příznivého počasí i ke Trojici upoutaný horkovzdušný balón. Tečkou za sobotou bude taneční zábava na Starém pivovaru. Festival je benefiční a výtěžek ze vstupného bude poukázán na další etapy započaté rekonstukce kaple.

  Neděle 11. 6. bude patřit především duchovním rituálům, novinkou letošního roku bude přesun hlavní mše na venkovní prostranství před kaplí. Po jejím skončení bude následovat vystoupení dechové hudby Moraváci. Závěr rozsvíceného víkendu bude požehnán a doprovozen vystoupením scholy z Neslovic a Rosic v 15:00 v kapli.

   Držte nám pěsti, přejte si pěkné počasí a přijďte si to užít s námi. Ale přijďte pěšky! Rozsvícená Trojice je přeci pokračováním letité tradice Rosické pouti a ta vždycky byla, je a bude spojena s malebným kopcem nad městem.

Akci pořádají Kulturní informační centrum Rosice a Rosická farnost sv. Martina. Hlavním partnerem akce je Nadace ČEZ.

(kic Rosice)

Zpět